سایت در حال بروز رسانی می باشد

لطفا تا آماده شدن سایت صبور باشد.

درباره ما

شرکت هوشمندسازان ساجد شرکتی است که از تجمیع نیروهای زبده و کارآمد مدیران عالی رتبه در سطح کشور به منظور ایجاد رفاه عمومی در سطح کلان تاسیس شده است شرکتی که هرچند جوان است ولی نیروهای مدیریتی آن با سالها سابقه و تجربه ، کار خود را بصورت رسمی و ثبت شده از سال 94 با اتکاء به حضرت باریتعالی و با همت نیروهای متخصص ، فنی و مدیریتی خود بعنوان صاحبان شرکت آغاز نمود.

  • فعالیت شرکت : تولید نرم افزارهای کاربردی ، ایجاد باشگاه مشتریان ، ایجاد بستری حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه وتأمین نیازهای اساسی با قیمتی معقول و همچنین بستر سازی جهت بهینه سازی و ارتقاء سطح علمی و کارآیی سیستم های موجود در زمینه های هوشمند سازی و تمامی مواردی که به گونه ای با فضای مجازی در ارتباط می باشد،» این شرکت را به گونه ای منحصر به فرد نموده است . بیشتر فعالیت های شرکت در راستای خواسته های اساسی جامعه تعریف شده و در همین راستا می بایست در ابتدای حرکت ، نیاز سنجی های اساسی و کاملی در سطح جامعه در زمینه های مختلفی صورت می گرفت که حدودا دو سال قبل از تاسیس شرکت گروهی کارآمد بررسی ها ی لازم و اولیه را انجام دادند که شالوده این بررسی ها چارچوب فعالیت های شرکت را تشکیل می دهد .

Contact Us